Jumbo Drive

Termeni si Conditii

Termeni si Conditii pentru aplicatia JUMBO aplicabili soferilor pentru Transport
alternativ ,inchiriere si marfa
CONDITII GENERALE
1. Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constitute acordul legal dintre dvs. si
Jumbo Auto Transport S.R.L, anexele facand parte integranta din Termeni si Conditii.
Accesarea si vizitarea Aplicatiei, inregistrarea unui cont pe Aplicatie si/sau folosirea
serviciilor de intermediere oferite de Aplicatie inseamna acceptarea in totalitate si
neconditionata a acestor Termeni si Conditii. Acesti Termeni si Conditii se regasesc in
cadrul sectiunii “Autentificare” din Aplicatie.
2. Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:
1. CLIENT – Orice persoana cu capacitate de exercitiu care acceseaza Aplicatia fiind interesata
de serviciile de transport oferite de Transportatori;
2. TRANSPORTATOR – Orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica care detine /
utilizeaza in mod legal o licenta de transport bunuri si persoane ce isi creeaza cont pe Aplicatie,
propunand ofertele de transport in regim de transport alternativ si urmarind incheierea de
contracte de transport cu CLIENTII prin intermediul Aplicatiei;
3. JUMBO– |Jumbo Auto Transport S.R.L., persoana juridica de infiintata si functionand in baza
legii romane, cu sediul in Bd Timisoara nr. 26-1 et1 si, sector 6 București, România, cu nr.
J40/9563/2019de ordine in Registrul Comertului , Cod Unic de Inregistrare 24183339, cont
IBAN: RO75INGB0000999907434999, deschis la ING Bank Tractoru Cerna Brasov Office;
4. SERVICIU – serviciile oferite de Transportatori prin intermediul Aplicatiei;
5. CERERE DE TRANSPORT – solicitarea efectuata de catre Client prin care acesta cere o oferta
de transport din partea Transportatorilor;
6. CONT – modalitatea de inregistrare a Transportatorilor / Clientilor in cadrul Aplicatiei,
modalitate prin care acestia isi pot prezenta ofertele, respectiv cererile de transport;
7. APLICATIE – platforma informatica JUMBO prin intermediul careia sunt puse in legatura
cererea si oferta pentru servicii de transport;
8. NOTIFICARE TRANZACTIONALA - instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms
/ telefon cu privire la modul de functionare a Aplicatiei sau in legatura cu Aplicatia sau cu
privire la Termenii si Conditiile utilizarii Aplicatiei;
9. NOTIFICARE PUBLICITARA - instiintare sub forma de alerta (push notification)/ sms /
telefon cu privire la promotii desfasurate de Platforma JUMBO sau partenerii acestuia;
10. PLATFORMA DE PLATA – serviciu de colectare plati, de regula oferit de terte parti (ex.
Netopia Mobilpay)
3. Prin acordul dvs. referitor la acesti Termeni si Conditii, dvs. declarati si garantati ca aveti
18 ani si capacitate deplina de exercitiu sau, in cazul unei persoane juridice, sunteti o
societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile din Romania iar
reprezentantii dvs. sunt in mod valabil autorizati sa exprime acordul dvs. legal cu privire la
accesarea, vizitarea sau utilizarea in orice alt mod a Aplicatiei.
4. Jumbo Auto |Transport isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral
Termenii si Conditiile. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand in sectiunea Termeni si
Conditii din Aplicatia JUMBO
5. Acorduri:
1. Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs.
neconditionat cu privire la acesti Termeni si Conditii. In cazul in care nu sunteti de acord cu
Termenii si Conditiile Aplicatiei, va rugam fie sa ne solicitati in scris stergerea contului deja
creat sau sa nu va inregistrati un cont pe Aplicatie.
2. Crearea unui cont pe Aplicatie sau neinlaturarea unui cont preexistent reprezinta acordul dvs.
neconditionat privind stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile anexei
intitutulate “Date cu caracter personal” precum si cu privire la primirea de Notificari Publicitare
sau Tranzactionale.
OBIECTUL ACESTOR TERMENI SI CONDITII
6. In sensul acestor Termeni si Conditii, scopul Aplicatiei este afisarea catre Clienti a ofertelor
de transport alternativ , precum si posibilitatea contractarii curselor prin aplicatia JUMBO
de catre Client si Transportator. Orice utilizare a Aplicatiei in alte scopuri nu este permisa,
iar Jumbo Auto Transport nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu cauzat prin
utilizarea Aplicatiei in alte scopuri.
CONDITII PENTRU FUNCTIONAREA CORESPUZATOARE A APLICATIEI
7. Aplicatia functioneaza pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tableta) cu sistem de operare
Android sau Ios si care indeplineste urmatoarele conditii:
1. Dispozitivul are chipset GPS
2. Dispozitivul are toate optiunile specifice functionarii optime active, respectiv:
1. optiunea GPS activata
2. toate serviciile de localizare activate
3. optiunea date mobile activata
1. Pentru a beneficia de toate functionalitatile Aplicatiei va rugam sa contactati departamentul
tehnic [email protected], pentru a verifica daca dispozitivul dvs. intruneste specificatiile
tehnice necesare unei functionari optime a aplicatiei.
8. Aplicatia de sofer este compatibila cu oricare dintre retelele de telefonie mobila cu
conexiune de date mobile 3G sau 4G-5G
9. Transportatorii care doresc sa foloseasca Aplicatia urmeaza sa isi creeze un Cont pe
Aplicatie, furnizand urmatoarele informatii:
1. Denumirea, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si Codul de Identificare Fiscala al
Transportatorului;
2. Sediul Transportatorului, precum si locatiile in care acesta urmeaza sa efectueze serviciile de
transport;
3. Pretul serviciilor de transport, incluzand aici si pretul aferent deplasarii, precum si cel pentru
stationare;
4. Tipul de bagaje pe care le poate transporta
5. Numele reprezentantului legal al Transportatorului;
6. Datele de contact, astfel cum sunt solicitate de Aplicatie;
7. Contul bancar si banca la care acesta este deschis;
8. Alte informatii solicitate de aplicatia JUMBO cu ocazia inregistrarii Contului;
9. Daca detine rovinieta.
10. Pentru a avea acces la serviciile oferite de JUMBO , Transportatorul va efectua plata
serviciilor in avans, pe intervale de timp determinate, prin intermediul diferitelor platforme
de plata oferite in cadrul aplicatiei.
11. Nu sunt permise:
incercarea de a interveni, prin orice mijloace, in continutul site-ului sau Aplicatiei, stergerea
sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informatiilor livrate, sau incercarea de a
actiona in acest scop.
incercarea de a testa sau a scana vulnerabilitatea oricarui sistem din reteaua Jumbo accesarea
oricaror servere sau servicii din reteaua Jumbo care nu sunt publice, fara autorizatie.
incercarea de a interveni in functionarea serverelor de hosting sau in reteaua Jumbo prin orice
mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ”flooding” sau ”DOS”.
folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului sau Aplicatiei pentru
distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale (“spamming”)
sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de emailuri personale justificate, fara acordul
scris al posesorilor acestor adrese.
utiliza în mod abuziv aplicația informatică Jumbo sau în alte scopuri decât cele pentru care i-a
fost pusă la dispoziție;
formula declarații injurioase la adresa Jumbo, și/sau cu privire la aplicațiile informatice puse la
dispoziție de Jumbo , direct sau indirect, prin intermediul oricărui canal de comunicare;
întreprinde acțiuni apte de a aduce atingere intereselor Jumbo , direct sau indirect, prin orice
mijloace;
sa raspandeasca zvonuri/infiormatii false sau sa dezinformeze cu privire la activitatea
Jumbo si a aplicațiile informatice puse la dispoziție de acesta/
lua poziții publice, în presă sau pe canale de social media, ce pot aduce atingere intereselor
Jumbo și/sau pot impacta negativ orice aplicație informatică pusă la dispoziție de Jumbo ;
instiga sau participa la acțiuni întreprinse de terțe persoane împotriva intereselor Jumbo (e.g.
acțiuni de boicot);
avea un limbaj calomnios sau apt să aducă atingere drepturilor Jumbo sau a
reprezentanților/angajaților/agenților/colaboratorilor Jumbo.
Încălcarea acestor prevederi va naște în sarcina Transportatorului obligația de a achita JUMBO
o penalitate în cuantum de 1.800 EURO sau de a acoperi integral prejudiciul creat, dacă acesta
este mai mare, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea transmisă de Jumbo cu privire
la încălcare. Transportatorul declară că acceptă ca simpla comunicare a notificării cu privire la
încălcarea vreuneia sau mai multora din aceste prevederi este suficientă pentru ca penalitatea să
fie exigibilă. Totodată încălcarea acestor prevederi va da dreptul JUMBO să sisteze imediat
furnizarea serviciilor către acesta, prin rezilierea Contractului fără nicio notificare suplimentară
și fără intervenția instanțelor de judecată.
Obligatia subszista timp de 2 ani de la expirarea contractului.
Interdictiile privesc si grupul de companii din care Jumbo Auto Transport face parte.
Violarea oricarei dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila si/sau penala. JUMBO
va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea
sau impiedicarea unor astfel de incalcari.
DREPTURILE SI OBLIGATIILE JUMBO
12. JUMBO se obliga sa publice toate Cererile de Transport transmise de catre Clienti prin
intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile/conditiile impuse prin prezentele
Termeni si Conditii.
13. JUMBO se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati
reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele
furnizate in Cererea de Transport de catre Client si datele publicate pe Aplicatie de catre
JUMBO, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Clienti care se datoreaza
faptului ca JUMBO a modificat partial Cererea de Transport astfel incat acesta sa
indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat
pe Aplicatie.
14. JUMBO NU GARANTEAZA functionarea Aplicatiei de sofer in urmatoarele cazuri:
Dispozitivul taximetristului foloseste pentru conectarea la internet retele de tip wireless.
Pe dispozitivul soferului sunt instalate orice alte aplicatii neautorizate de JUMBO, care
modifica parametrii normali de functionare ai Aplicatiei (ex. Fake GPS).
Mai exact, daca pe dispozitivul soferului pe care este instalata Aplicatia de sofer sunt instalate
orice aplicatii sau programe software care intervin in orice forma peste functionarea normala a
Aplicatiei, modificand oricare din parametri acesteia, JUMBO nu garanteaza functionarea
Aplicatiei iar soferul respectiv poate fi sanctionat prin intreruperea utilizarii Aplicatiei.
15. JUMBO poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a site-ului sau
aplicatiei. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice.
16. JUMBO nu este responsabil pentru daune in caz de forte majore (cutremur, incedii etc).
DREPTURILE SI OBLIGATIILE TRANSPORTATORULUI
17. Transportatorul are dreptul de a beneficia de utilizarea Aplicației pentru sofer, atat timp cat
nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.
18. Transportatorul are obligatia de a furniza in mod real si corect informatiile solicitate odata
cu creearea Contului. Transportatorul este raspunzator pentru datele furnizate in cadrul
Aplicatiei, el fiind obligat sa apere interesele JUMBO in cazul in care exista o situatie
litigioasa avand ca izvor informatiile furnizate de catre acesta.
19. Transportatorul are obligatia de a indeplini standardele de calitate cu privire la
functionalitatea Aplicatiei si disponibilitatea Serviciilor ofertate prin intermediul Aplicatiei.
20. Transportatorul are obligatia de a notifica, prin intermediul Aplicatiei, Clientul cu privire la
timpul necesar pentru a ajunge la destinatie, daca intarzie precum si orice impedimente in
prestarea Serviciilor.
21. Transportatorul este unicul raspunzator pentru prestarea Serviciilor.
22. Constituie incalcari ale termenilor si conditiilor de utilizare a Aplicatiei urmatoarele fapte:
intarzierea la comanda
neprezentarea la comanda
predarea dispozitivului pe care este instalata Aplicatia si/sau a datelor de autentificare in
Aplicatiei unei terte persoane
limitarea modalitatilor de plata de catre Clienti in ceea ce priveste Serviciile contractate prin
intermediul Aplicatiei;
limbajul licentios utilizat in canalul de comunicare pus la dispozitie de Aplicatie.
23. Pentru incalcarile descrise in prezenta sectiune se aplica una sau mai multe din urmatoarele
sanctiuni:
interzicerea utilizarii Aplicatiei pe perioada de timp determinata sau nedeterminata fara
posibilitatea resituirii avansului achitat de Transportator;
incalcarile care aduc atingere imaginii JUMBO dau nastrere la dreptul JUMBO de a solicita
despagubiri. Acest drept al JUMBO este aplicabil cu privire la orice modalitate prin care este
adusa atingere imaginii JUMBO.
24. Transportatorul declara si garanteaza ca:
1. Documentele si informatiile care atesta calitatea de Transportator, licenta, identitatea
Transportatorului, precum si toate documentele puse la dispozitia JUMBO sunt conforme cu
originalul si isi asuma integral raspunderea pentru veridicitatea continutului acestora, precum
si pentru valabilitatea acestora pe toata perioada de utilizare a Aplicatiei;
2. isi asuma integral raspunderea pentru modul de aducere la indeplinire a Serviciilor;
3. contractul de transport intre Client si Transportator este un res inter alios acta fata de JUMBO,
acesta din urma neavand nicio raspundere/obligatie fata de Client pentru modul in care
Transportatorul intelege sa presteze Serviciile/decat aceea de a verifica reclamatiile clintului
transmisa de acesta catre JUMBO;
4. Transportatorul este exclusiv raspunzator pentru siguranta Clientului, JUMBO neputand fi tras
la raspundere pentru orice incident ar interveni pe parcursul prestarii Serviciilor;
5. are toate actele necesare si are indeplinite toate formalitatile necesare prestarii Serviciilor de
transport alternativ , fiind singurul raspunzator in fata legii, organelor abilitate in ipoteza in care
nu poate prezenta documentele ce ii confirma aceasta calitate;
6. va aduce la cunostinta JUMBO, prin intermediul chat-ului din Aplicatia sofer sau prin email la
adresa [email protected] daca licenta de transport atestatul/permisul de conducere sufera vreo
modificare, de indata de la producerea evenimentului, sub sanctiunea suspendarii contului din
cadrul Aplicatiei;
25. Soferul care accepta acesti Termeni si Conditii in vederea crearii Contului si utilizarii
Aplicatiei declara si garanteaza ca este imputernicit sa isi asume drepturile si obligatiile
descrise in cuprinsul acestor Termeni si Conditii, precum si in cuprinsul Anexelor acestor
Termeni si Conditii, pe seama Transportatorului, precum si sa efectueze plati, sa incaseze
sau sa perceapa discount-uri pe seama Transportatorului.
PROPRIETATE INTELECTUALA
26. Intregul continut al Aplicatiei, incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice,
programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea JUMBO
si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu
modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fara a se limita la legile
aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.
27. JUMBO acorda Transporatorului un drept de utilizare al Aplicatiei neexclusiv si temporar,
pe perioada in care Soferul isi mentine Contul active si este achitata contravaloarea utilizarii
Aplicatiei.
CONFIDENTIALITATE
28. Prezentele Termeni si Conditii se completeaza cu Politica de Confidentialitate pentru soferi,
aflata pe site-ul www.jumodrive.ro si in cadrul Aplicatiei.
29. Prin completarea campurilor din formularele de inregistrare online, soferii sunt de acord ca
datele personale pe care le inregistreaza sa intre in baza de date JUMBO si sa primeasca
mesaje cu privire la relatia contractuală cu JUMBO , in scopul indeplinirii drepturilor si
obligatiilor din cuprinsul acestor Termeni si Conditii (e.g. cu privire la bonificatii /
discounturi).
30. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra parolei
asociate accesului la Aplicatie, conditionate de logare.
LEGEA APLICABILA. LITIGII
31. Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale
romane in vigoare.
32. Transportatorul va incerca stingerea pe cale amiabila o oricaror neintelegeri aparute ca
urmare a utilizarii Aplicatiei.
33. Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va fi solutionat de
instantele competente din municipiul Bucuresti.
34. Prin utilizarea Aplicatiei, Transportatorul declara ca intelege ca serviciile prestate de
JUMBO de punere la dispozitie a Aplicatiei nu intra sub incidenta dispozitiilor din Legea
nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere.
ANEXA 1 – PLATA CU CARDUL PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI
1. Prin accesarea Aplicatiei, Transportatorul isi exprima acordul ca JUMBO sa emita facturi
reprezentand contravaloarea serviciilor de transport in regim taxi,alternativ si achitate prin
intermediul platii cu cardul, pentru, in numele si in contul Transportatorului, potrivit
normelor fiscale aplicabile (denumite in continuare „auto-facturile”).
2. Prin accesarea Aplicatiei, facturile emise de JUMBO in numele si in contul
Transportatorului sunt considerate ca fiind acceptate de Transportator daca acesta nu are
nicio obiectie in scris, de indata de la data emiterii/comunicarii facturii in numele si in contul
Transportatorului.
3. Facturile emise in acest sistem se vor regasi in Contul Transportatorului, in sectiunea
“Istoric comenzi” sau pe site-ul pus la dispozitie de Jumbo.
4. Transportatorul declara si isi asuma in integralitate raspunderea pentru indeplinirea
obligatiilor ce ii revin in conformitate cu dispozitiile codului fiscal si normelor
metodologice ale acestuia.
5. Prezenta Anexa va intra in vigoare la data manifestarii acordului de vointa al
Transportatorului, prin prima logare in Aplicatie.